ติดต่อเรา

ศูนย์โรคซึมเศร้า

  โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 212 ถ.แจ้งสนิท

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

 Tel. 045-352-599

 Fax. 045-352-598

 Mobile. 085-6467346 

E-Mail. info@thaidepression.com 

Facebook. Depression54@hotmail.com