แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย แหล่งทุนภายในประเทศ
ลำดับ
แหล่งทุน
ชื่อทุน
ระยะเวลาเปิดรับ
ลิ้งค์
ดาวน์โหลด
1.
จากสำนักงานคณะกรรมการงานวิจัยแห่งชาติ (วช) ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยมุ่งเป้า ก.ค. - ส.ค.
2.
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) *โครงการชุดโครงการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ "สมุนไพร ยารักษาโรคและสารเสริมสุขภาพ" *ทุนส่งเสริมนักวิจัยใหม่ ส.ค. - ก.ย.
3.
สำนักงานพัฒนาวิทยาศสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ทุนวิจัยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ตลอดปี
         
 
    แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย แหล่งทุนต่างประเทศ
ลำดับ
แหล่งทุน
ชื่อทุน
ระยะเวลาเปิดรับ
ลิ้งค์
ดาวน์โหลด
1.
รัฐบาลออสเตรเลีย Endeavour Scholarships and Fellowships มิถุนายน
2.
World Health Organization ทุนวิจัย WHO ไม่แน่นอน
3.
World Health Organization Traditional Medicine THA PHC 002 ไม่แน่นอน
4.
World Health Organizationn (ผ่านกระทรวงสาธารณสุข) WHO ผ่านกระทรวงสาธารณสุข  เอกสาร
5.
Newcastle University ทุนวิจัยทั่วไป  เอกสาร
6.
UNICEF.UNDP.WorldBank.WHO TDR For research on diseases of poverty  เอกสาร
7.
ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย ทุนการศึกษา ENDEAVOUR SCHOLARSHIPS AND FELLOWSHIPS. ทุนเพื่อการวิจัย (Endeavour Research Fellowship/ Endeavour Australia Cheung Kong Research Fellowship) Scholarship Application Period : April-June each year (For study commencing the following year)  เอกสาร
8.
Newton - TRF PhD Placement Programe The British Council ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ภายใต้ทุน Royal Golden Jubilee PhD Programme, Researchers and Research Funds for Industries (RRi) และ International Research Network (IRN)  เอกสาร