ห้องสมุดโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
Union Library Management - v5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

ระเบียบการให้บริการ

ระเบียบการใช้ห้องสมุด

1.       ผู้ที่เข้าใช้บริการห้องสมุดจะต้องนำกระเป๋า

ถุงย่าม  และสัมภาระอื่น ๆ วางบนชั้นวางของที่หน้าประตูทางเข้า

2.       เมื่ออ่านหนังสือเสร็จ  โปรดวางหนังสือ

ไว้ทีโต๊ะเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้เก็บเอง

            3.   แต่งกายสุภาพและไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น

4.   ห้ามขีดเขียน  พับ  ตัด  หรือฉีกหนังสือ 

            5.   ห้ามสูบบุหรี่  หรือนำอาหารขนมขบเคี้ยว 

เครื่องดื่ม  เข้ามารับประทานในห้องสมุด


บริการของห้องสมุด

            1. บริการยืม - คืน สารสนเทศห้องสมุด

            2. บริการตอบคำถามช่วยการค้นคว้าทั้ง

ด้วยตนเองและทางโทรศัพท์

            3. บริการฟรี WIFI : Library

            4. บริการสืบค้นสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์  

            5. บริการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด

ที่สังกัดกรมสุขภาพจิต

            6. บริการการจอง   ผู้รับบริการสามารถจอง

สารสนเทศได้ด้วยตนเองที่ห้องสมุด

สถานที่

 

            ชั้น  1  ตึกสมเด็จมหาวีรวงศ์

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  อุบลราชธานี

212  .แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.อุบลราชธานี  34000 

โทรศัพท์  045-352-549
เบอร์ภายใน 
61-549, 61-650

 

                    เวลาทำการ     

            เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์

            เวลา 08.00 – 16.30.

       (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์)


ไปยังหัวข้อบทความ  

 Copyright 2018. All Rights Reserved.