ห้องสมุดโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
Union Library Management - v5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

 สถานที่จัดเก็บวัสดุสารสนเทศ
  กลับหน้าหลัก

ลำดับที่ สาขาห้องสมุด/สถานที่จัดเก็บ
1ศูนย์วิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศร้า
2ห้องสมุดโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
         book หนังสือภาษาไทย (ขอยืมได้)
         main-book หนังสือทั่วไป (ขอยืมได้)
         main-fic นวนิยาย (ขอยืมได้)
         main-multimedia ห้องสื่อโสตทัศน์ (ขอยืมได้)
         main-res วิจัย (ขอยืมได้)
         main-serial วารสาร
         repair ห้องซ่อม (ขอยืมได้)
3ห้องสมุดโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
กลับ
แผนที่ ห้องสมุดโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

 Copyright 2018. All Rights Reserved.